Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine

ČLANCI

ČLANCI

prof dr avdagic gost n1 tvPredsjednik Sindikata PPDIVUT Mehmed Avdagić u intervju za Radnički media servis za Zapadni Balkan&JIE govori o podršci i značaju projekta brandiranja radničkih prava i oznaci "Kupujmo solidarno" kojom će se favorizirati proizvodi kompanija koje posebno poštuju prava radnika, takodjer, govori o problemima s kojima se suočava PPDIVUT te anarho sindikatima koji će djelovati jednostrano i novim oblicima aktivnosti po modelu na koji to danas čini Vlada FBiH, djelujući van tripartitnog dijaloga i radeći na razbijanju sindikata i njihovom stavljanju pod kontrolu vlasti.

Radnički media servis: Možete li predstaviti trenutno stanje i ključne probleme s kojima se suočava sindikat PPDIVUT?

Mehmed Avdagić: Najveće probleme Sindikat PPDIVUT imao je i ima zbog nepromišljenih poteza Federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače, koji je odbio zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti ovog Sindikata u Federaciji BiH. Zbog ovakve vrste politikantstva, protiv Ministarstva je 28.07.2016. godine pokrenut odgovarajući postupak pred kantonalnim sudom u Sarajevu i još uvijek se čeka sudsko rješenje. U sindikatu PPDIVUT smatramo da Ministar, provodeći stranačku politiku, zanemaruje moguće posljedice za radnike i očito je da mu nije stalo do podrške Sindikatu u ostvarivanju socijalno-zaštitnih funkcija prema radnicima. Sve ovo je proizvelo opravdan stav da pomenuti Ministar nije trebao biti biran u resoru sa rad i socijalnu politiku, kao resoru za najosjetljivija pitanja za radnike i građane.

Radnički media servis: Obzirom da je ovo dijelom tematski intervju većinom posvećen Vašoj podršci, na kojoj posebno zahvaljujemo, uspostavljanju oznake i certifikata Kupujmo solidarno koji istovremeno nagradjuje brandove i kompanije koje posebno poštuju prava radnika i kažnjava bojkotom roba i usluga one koji izrabljuju prava radnika, kakvo je Vaše mišljenje koliko će otpora biti ovom projektu brandiranja radničkih prava u BiH i na Zapadnom Balkanu?

Mehmed Avdagić: Cijenimo da akcija u podršci zaštite prava i interesa radnika ima smisla u moralnom i etičkom značenju, posebno imajući u vidu da živimo u vremenu kreiranja „novih vrijednosti“ kakve su vladale u fazi kapitalizma prvobitne akumulacije. U demokratski razvijenim zemljama poznate su određene metode pritisaka na poslodavce, poput bojkota kupovine roba i korištenja usluga tamo gdje poslodavci izrabljuju i beskrupulozno iskorištavaju radnike. Zato ova akcija zavređuje i širu podršku, jer ima regionalni značaj.

Radnički media servis: Kako je projekt dizajniran kao jedinstveni za Zapadni Balkan, kako gledate na moguće prepreke i možete li ih predividiti a tu prije svega mislim na spregu krupnog kapitala, nacionalistčkih politika i proizvedenih kokuz-tajkuna nastalih na političkoj pozadini i privatizacijskoj pljački?

Mehmed Avdagić: Činjenica je da političke partije otuđeno djeluju od sistema vlasti i da su glavni kreatori tranzicije u kojoj su favorizovale svoje tajkune kroz privatizaciju, a oni su zauzvrat podrška stranačko- nacionalističkoj politici. Sve ovo stvorilo je snažnu sistemsku koruptivnu mrežu, gdje građani sve manje imaju šanse da mirnim putem ostvare demokratske procese. Zato će otpori aktivnostima koje pokrećete sa projektom brandiraanja radničkih prava i oznakom „Kupujmo solidarno“ biti veliki, ali ujedno će biti i izazov da se istraje.

Radnički media servis: Posebno je zanimljivo stanje u sektoru ugostiteljskih usluga i hotelijerstva: koliko članova sindikat ima medju njima i zašto je to tako. Je li vrijeme za poziv na veliki bojkot kako bi se uticalo na stanje radničkih prava u tom sektoru?

Mehmed Avdagić: Evidentno je da je kapital kroz tranziciju vlasničke strukture dobio loše upravljače, koji izvršavaju zadatke svojih političkih mentora, a za posljedicu zaposleni radnici kod vlasnika kapitala u sektoru ugostiteljskih usluga i hotelijerstva potiskuju se iz svih oblika participativne demokratije, a posebno im se uskraćuje sindikalno organizovanje, pa čak i u onim kompanijama gdje su do privatizacije i neko vrijeme nakon toga imali snažne sindikalne organizacije i kvalitetne kolektivne ugovore. Danas, nažalost, u Federaciji BiH trenutno niti u jednom pravnom subjektu sektora ugostiteljskih usluga i hotelijerstva nema sindikalnog organizovanja i djelovanja.

Radnički media servis: Lansirali ste tezu o anarho sindikatima. Možete li pojasniti?

Mehmed Avdagić: S obzirom na ukupnu socijalno-ekonomsku situaciju na prostoru BiH, za koju je posebno karakteristično uskraćivanje socijalnog dijaloga i procesa tripartitnog pregovaranja, stvaraju se povoljni uslovi za alternativno djelovanje nekih drugih organizacija koje neće prihvatiti socijalni dijalog, već će jednostrano, kao i politika, nastupati kroz anarho sindikalno organizovanje, za šta već imamo primjere u određenim državama. Zato aktuelne politike moraju prihvatiti punu odgovornost za sve moguće posljedice djelovanja anarho sindikata, koji nastaju kada se guši i prestane socijalni dijalog.

Radnički media servis: Kako vidite trenutne pokušaje razbijanja SSSBiH i otvoreno miješanje vlade u sindikat?

Mehmed Avdagić: Koliko god neki predstavnici aktuelne političke vlasti, pa čak i javno, žele da se ograde od miješanja u život i rad sindikata, to im ne uspijeva, jer je očigledno da im je namjera razbijanje i slabljenje sindikalnog djelovanja, a sve što smo naveli dovoljno govori kakva je uloga aktuelne vlasti u derogoiranju sindikata i slabljenju radničkog pokreta u BiH. O tome i zorno govore nedavno izneseni zvanični stavovi i predstavnika vlasti i poslodavaca da nema više potrebe za Opštim kolektivnim ugovorom, niti za nastavkom mjesecima prekinutog socijalnog dijaloga u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH.

Radnički media servis: Jedna velika opasnost se nadvila nad Zapadnim Balkanom - nestanak radne snage: EU isisava radnu snagu iz BiH zbog dvodecenijeske pogubne politike prema radnicima i sindikatima i kolektivnom i sistematskom osiromašavanju radnika lošim plaćama i neuredjenim zakonodavstvom. Kako vidite scenarij koji slijedi zbog ovoga?

Mehmed Avdagić: Posmatrajući život građana i radnika kroz sigurnosnu i bezbjedonosnu situaciju, koja je proizvedena velikom nezaposlenošću i siromaštvom, kao izlaz iz takve situacije i mogućnost za opstanak i bolji život, i radnici i građani vide u odlasku u neke razvijenije zemlje Zapada, gdje se uvažavaju. Ono što slijedi zbog ovoga jeste da ćemo veoma brzo biti država sa teritorijom bez građana.

Radnički media servis za Zapadni Balkan&JIE
Novinska agencija Atrakcija

klas sindikalni odborJučer je u Klas-u d.d. Sarajevo održan sastanak sa Sindikalnim odborom na čelu sa Sindikalnim povjerenikom Turković Esadom, predsjednikom i sekretarom Sindikata PPDIVUT-a BiH, Avdagić Mehmedom i Radić Majom i direktorom ove kompanije Imširović Nihadom.

Na sastanku su donijeti konkretni zaključci vezano za usklađivanje ugovora o radu u skladu sa novim Pravilnikom o radu, podizanju svijesti o odgovornijem odnosu prema imovini i radu, na daljem unaprijeđenju organizacionih pitanja kao mogućnost zadovoljstva svih radnika i o otvaranju dijaloga o Kolektivnom ugovoru Klas-a d.d. Sarajevo.

Evidentno je da Klas na čelu sa direktorom izrasta u kompaniju u kojoj će brendirana prava radnika biti za primjer drugima.

hadzimehmedovic avdagic agropromet tzDanas je u Sarajevu u Centrali Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH vođen razgovor između Midhata Hadžimehmedović-sindikalnog povjerenika Sindikalne organizacije PZ Agropromet Tuzla i Mehmeda Avdagić-predsjednika Sindikata PPDIVUT BiH.

Ovom prilikom su razmijenjena iskustva i dogovoreno zajedničko djelovanje u poboljšanju prava zaposlenih u ovoj Zadruzi.

sastanak prosirenog go ppdivutbihDanas je na proširenom skupu članova organa i kadrova Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH osuđeno manipulisanje radnicima i građanima pokušajem prebacivanja odgovornosti na sindikate za loše stanje u državi.

Da stvari budu još gore, ide se i na otkazivanje Opšteg kolektivnog ugovora, pod izgovorom da opšti kolektivni ugovori ne postoje u državama u regiji i šire, već da se to radi na nižim nivoima sindikalnog organizovanja u okviru granskih i preduzetnih sindikata. Pri tome se ne iznosi činjenica da je mnogim granskim sindikatima uskraćeno pravo da kolektivno pregovaraju, a istovremeno se to omogućava sano nekim kako bi država stvorila privid dobrog socijalnog dijaloga. A već sedam mjeseci je uskraćen socijalni dijalog u Ekonomsko-socijalnom vijeću Federacije BiH i njegovo pokretanje. Obzirom da ne postoji alternativa socijalnom dijalogu, naglašeno je da aktuelni sindikati sutra ne mogu snositi odgovornost za pojavu anarho-sindikata na prostoru BiH, koji se već javljaju u državama okruženja.

Podržana je ideja novinske agencije "Atrakcija" u vezi sa brendiranjem postojanja prava radnika pod oznakom "solidarna kupovina–kupujmo od onih koji posebno poštuju prava radnika–ne kupujmo od izrabljivača radnika".

Uz ovo su prisutni dodali da ne trebaju koristiti ni usluge, ugostiteljske i druge, tamo gdje nema sindikata, a konstatovano je da je sindikat bio organizovan i imao dobre kolektivne ugovore u brojnim hotelima, posebno u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu, ali da je sada stanje takvo da sindikalno organizovanje ne postoji niti u jednom od tih hotela, kao ni u drugim ugostiteljskim objektima.

prof dr avdagic gost n1 tvKoliko vlasti tretiraju sindikate kao relevante sagovornike u socijalnom dijalogu, a koliko radnike doživljavaju kao istinske borce za svoja prava? Zašto među sindikatima vlada tolika nesloga i postoje li zaista i prodržavne sindikalne organizacije

Treba li zemljama u regionu novi vid sindikalnog organizovanja?

Gosti Crvene linije su bili predsjednik Udruženog sindikata Srbije "Sloga" Željko Veselinović, predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić i Mehmed Avdagić iz Saveza samostalnih sindikata BiH.

Video emisiju pogledajte u prilogu:

prof dr avdagic gost upsmediaDanas je na radiju Udruženja Prijatelji Srebrenice u Srebrenici u temi dana gostovao prof. dr Avdagić Mehmed, predsjednik Sindikata PPDIVUT BiH.

Posebno je istakao težak položaj radnika kao jedna od posljedica loše privatizacije, ne samo u BiH već i u širem okruženju, zatim ekonomsko otuđenje radnika, velika opstrukcija u participaciji radnika u kreiranju prava radnika kroz kolektivno pregovaranje, a što za posljedicu ima preko 350 hiljada zaposlenih u BH bez pokrivenosti kolektivnim ugovorima.

zajedno smo jaciDanas je osnovana nova Sindikalna organizacija u PPDIVUT-u Bosne i Hercegovine na čelu sa sindikalnim povjerenikom Medić Marinkom.

U novoosnovanoj sindikalnoj organizaciji TMP d.o.o. Sarajevo (Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica) direktor Rebić Veselin u razgovoru u ovom Društvu istakao je probleme u poslovanju, a što utiče na kreiranje i ostvarivanje prava radnika.

Ovaj primjer vođenja organizacije mnogima može poslužiti, pogotovo direktorima i poslodavcima koji nemaju probleme, a sa kojima se susreće ovaj direktor.

Zato je njegov uspjeh za svaku podršku!

sastanak argetaU sadašnjem vremenu i BiH prostoru ovo je značajna podrška unapređenja razvoja participativne demokratije. Kao socijalni partner, Samostalni sindikat PPDIVUT BIH zahvalan je Atlantic Grupi d.d.-kompaniji Arget-a d.o.o. Sarajevo i njenom menadžmentu.

avdagic imsirovicDanas u Klas-u d.d. Sarajevo razgovarali su direktor-Nihad Imširović i predsjednik Sindikata PPDIVUT-a BIH-Mehmed Avdagić o više pitanja koja idu u prilog radnika i kompanije.

Avdagić se zahvalio direktoru, ujedno i poslodavcima na spremnosti da se raspravlja o pitanjima i za zajedničkom djelovanju u rješavanju problema u kojima se našao realni sektor.

Dogovoreno je organizovanje sastanka Sindikalnog odbora na kome će prisustvovati i direktor.

1mart obiljezavanje potocariDanas je u Potočarima kod Srebrenice veliki broj delegacija sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata PPDIVUT i granskih sindikata dalo svoj doprinos obilježavanju 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Zajedno sa ostalim delegacijama udruženja i državnih institucija, sindikalne delegacije položile su cvijeće u Memorijalnom centru Potočari.

Potom su sindikalci u Srebrenici na zajedničkom sastanku ukazali na težak položaj radnika i građana na cijelom prostoru BiH i da je, nažalost, svaka godina sve neizvjesnija.
Konstatovano je da su radnici potpuno obespravljeni i da je sindikat iz nekih grana potpuno istisnut i uopšte ne postoji, te da preko 350 hiljada radnika nije pokriveno kolektivnim ugovorima, uglavnom iz realnog sektora. Uz ovo je posebno naglašena kontaminiranost korupcijom i nepotizmom cijelog prostora BiH, a dojam je da ni Međunarodna zajednica nije pronašla adekvatan odgovor za suzbijanje ovih pojava, već ih i dalje podstiče i hrani novim kreditima uz dalje širenje i produbljivanje siromaštva.

Tim povodom je Mehmed Avdagić – predsjednik PPDIVUT-a ukazao i na novu pojavu siromaštva, koja se odnosi na zaposlene sa minimalnim platama, one koji rade u preduzećima u stečaju a nemaju primanja, te one koji nemaju redovne plate, a za četvoročlanu porodicu potrošačka korpa iznosi preko 1.800,00 KM. Dakle, radi se o sve brojnijoj kategoriji radnika u stanju socijalne potrebe.

Sve ovo upućuje na alarmantno stanje na cijelom prostoru BiH, a direktna posljedica su masovni odlasci građana iz svih dijelova BiH i po cijenu odricanja od njihovog bosanskoherecgovačkog identiteta.

Stranica 12 od 12