Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine

ČLANCI

ČLANCI

Četvrtak, 24 Septembar 2020 11:37

Online sastanak Upravnog odbora EFFAT-a

uo effat 24092020U toku je sastanak Upravnog odbora EFFAT-a na temu socijalni dijalog u Evropskom hotelskom i ugostiteljskom sektoru članica EFFAT-a putem Webex aplikacije.

Svoje učešće danas ima i Sindikat PPDIVUT BIH.

Četvrtak, 10 Septembar 2020 15:33

Online sjednica Izvoršnog odbora EFFAT-a

izvrsni odbor effat online 10092020Izvršni odbor Evropskog sindikata EFFAT-a je upravo u toku. A punopravni član ispred BIH je Sindikat PPDIVUT BIH. Uključenje putem ZOOM aplikacije iz Sindikalne škole u Potočarima kod Srebrenice.

razgovori cocacolabh ppdivutbih 02092020Sindikalni povjerenik Sindikalne organizacije Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo Samir Šestić, danas je u Centrali Sindikata PPDIVUT BIH razgovarao sa predsjednikom Mehmedom Avdagić i tom prilikom je iznjeo svoje pozitivne stavove o Menadžmentu i Upravi i njihovom velikom doprinosu za očuvanje broja radnika u ovoj Kompaniji.

115 godina sindikata bih 27082020Obraćanje predsjednika SSSBIH Šatorović Selvedina i člana predsjedništva SSSBIH i predsjednika Sindikata PPDIVUT BIH prof. dr Avdagić Mehmeda na današnjoj konferenciji za novinare povodom 115 godina postojanja Sindikata BIH.

Između ostaloga, istaknuto je i o dosadašnjem djelovanju Sindikata i o onome šta nas ubuduće čeka, koji su izazovi i spremnosti na zaštiti i očuvanju postignutih prava.

delegacija ppdivutbih ze do kanton 07082020Danas je povjerenik Sindikalne organizacije ZIM d.d. Zenica, Vehabović Sabahudin bio domaćin delegaciji Sindikata PPDIVUT BIH, predsjedniku Avdagić Mehmedu i sekretaru Radić Maji.

Nakon ovog sastanka, ova delegacija prisustvovala je kao dio delegacije SSSBIH sastanku kod premijera Zeničko Dobojskog kantona.

Posebno valja istaći spremnost Premijera na saradnji i podršci u radu SSSBIH na čelu sa predsjednikom Šatorović Selvedinom.

predsjednistvo sssbih covid19 30072020Danas su članovi Predsjedništva SSSBIH razmatrali tešku situaciju položaja radnika izazvanu virusom COVID-19.

Prof. Avdagić je predložio da se u bavljanju posljedica ovom pandemijom treba pozvati akademska zajednica, jer iskazivanja relavantnih stručnjaka na moguće brže širenje ove pandemije može dovesti do nesagledivih, ne samo zdravstvenih, već i ekonomskih posljedica, za šta će se teško naći rješenje.

Između ostaloga, dalje je bio mišljenja, da kako o lokalnim, tako i globalnim problemima treba uključiti stručnjake za dan obilježavanja jubileja Sindikata, koji treba da se desi krajem mjeseca augusta.

Petak, 24 Juli 2020 19:16

Radna posjeta kompanijama u Gradačcu

posjeta gradaccu 24072020Danas u Gradačcu razgovarano sa direktorom Mljekare INMER d.o.o. Gradačac Džombić Senadom, o uslovima rada radnika i zadovoljstvu zbog ispunjavanja obaveza kompanije prema radnicima.

U SWITY d.o.o. Gradačac, vođen je razgovor aa direktor ove Kompanije i saradnicima, o usaglašavanju prava i obaveza radnika u novom Pravilniku o radu.

Važno je istaći da se za sve ponuđeno i usaglašeno tražilo rješenje za obostrano zadovoljstvo.

oblijezen dan sindikalne skole 06062020Danas je uz prigodan program obilježen Dan Sindikalne škole Sindikata PPDIVUT BIH u Potočarima kod Srebrenice. Ukazano je na značaj sindikalnog obrazovanja i potrebe za bržim prilagođavanjem promjenama. Oni koji to ne shvate moraju biti spremni da plate visoku cijenu. Ujedno se pozivaju vlasti na svim nivoima da prihvate Sindikat kao ravnopravnog partnera, jer dosadašnja situacija govori da nije bilo dovoljno sluha ni razumijevanja u tom pravcu, zbog čega i imamo proizvedeno ovakvo nesigurno stanje na cijelom prostoru BiH.

Očito da socijalni pratneri u liku državnih organa i poslodavaca nisu shvatili da sami ne mogu odgovoriti brzim promjenama, zbog čega će platiti visoku cijenu. Ovdje je važno istaći da još uvjek postoji spremnost kod Sindikata da bude dio kreiranja sveukupne politike u BiH, jer smatramo da još uvjek nije kasno da se preduprede određene stvari koje mogu biti sa nesagledivim posljedicama.

Sa ovog skupa poslata je jedinstvena poruka da otvaranje novih radnih mjesta, pravednim vrednovanjem rada, prihvatanjem sindikata kao partnera, a ne kao protivnika, uzajamno uvažavanje socijalnih partnera, jeste put u sigurnost svih građana, a ne put za izlazak iz BiH. Dosada je ovo sve više puta isticano, ali nažalost, nije bilo političkog sluha za ozbiljno shvatanje na upućivanje i ukazivanje na sve težu situaciju koja je posljedica otuđivanja vlasti od radnika i građana.

Upućen je poziv svim sindikatima da ne podlježu pritiscima ni vladama ni poslodavcima, kod smanjivanja stećenih radničkih prava, obzirom da su radnici i njihov rad potpuno podcijenjeni i ako bi se to desilo onda bi preuzeli historijsku odgovornost u odbrani tekovina sindikata, za čiji se opstanak i primjenu sindikati moraju boriti.

PREDSJEDNIK
prof. dr Avdagić Mehmed

sastanak as holding 08062020Danas je u AS Holdingu vođen razgovor sa predsjednikom Uprave gosp. Hrvić Rusmirom o angažmanu socijalnih partnera na prevazilaženje posljedica izazvanim korona virusom i pripremama za sva moguća nova iznenađenja.

Predsjednik Holdinga je krajnje otvoreno, sa velikim optimizmom govorio o velikom doprinosu radnika koji su dali u vremenu pandemije i zahvalan je što su u takvim teškim vremenima na taj način dali doprinos, ne samo kompaniji već i cijelom društvu.

Predsjednik Sindikata, zahvalio se na iskrenom priznavanju doprinosa radnika bez kojih kompanije ne bih mogle odgovoriti zahtjevima i ujedno iskazao spremnost da zajedno sa radnicima i ubuduće će spremno odgovoriti svim izazovima. I na kraju, zaključak je da prema radnicima o svemu treba biti otvoren i sa iskrenim namjerama.

Stranica 5 od 12