Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine

Četvrtak, 22 Februar 2018 21:00

Sindikalna škola

ocijeni
(1 glas)

Obrazovanju kadrova poklanja se izuzetno velika pažnja u Sindikatu PPDIVUT-BiH od samog njegovog osnivanja. U proteklim godinama ostvaren je kontinuitet održavanja edukativnih sadržaja i seminara, okruglih stolovanja, dopisnih sindikalni škola, sindikalnih škola za sekcije žena i mladih itd..

U vremenu brzih promjena narastale su potrebe za sindikalnim obrazovanjem, čiji je rezultat i početak rada Sindikalne škole PPDIVUT-a u objektu u Potočarima kod Srebrenice. Škola je počela sa radom juna mjeseca 2011. godine, od kada se realizuje i poseban Program obrazovanja uz pomoć bogate domaće i strane sindikalne literature.

Programom Sindikalne škole obuhavćeno je godišnje oko stotinu sindikalnih aktivista, a, osim programiranih tema, uključuju se i određene aktuelne teme zavisno od društvenih kretanja.

Osim obrazovanja članstva i kadrova kroz Sindikalnu školu, često se organizuju odgovarajući seminarski edukativni sadržaji kako u zemlji, tako i u regionu i šire u inostranstvu.

pogledano 7549 puta