Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine

ČLANCI

ČLANCI

spreca tz produzenje kolektivnog ugovoraDanas u Tuzli u JP Spreča d.d. Tuzla razgovarano sa Direktorom, povjerenikom Sindikalne organizacije i predstavnicima Sindikata PPDIVUT BIH o produžavanju Kolektivnog ugovora i dogovoreno je da se krene u proceduru.

klas sastanak zahtjevi radnikaDanas je u Klas-u d.d. Sarajevo održan sastanak Sindikata i Menadžmenta na kojem se raspravljalo o zahtjevima radnika. Generalni direktor Boris Brković je otvoreno i korektno na svaki zahtjev dao odgovor i iznio potrebu da se svi radnici u ovoj Kompaniji maksimalno uključe i daju doprinos u njenom pozitivnom poslovanju.

swity gradacac sastanak 28122020Danas je u SWITY d.o.o. Gradačac održan sastanak sa predstavnicima Sindikalne organizacije na čelu sa Brkić Amirom, direktorom Gasal Miralemom i predsjednikom Sindikata PPDIVUT BIH Avdagić Mehmedom.

Tema sastanka je bila primjena normativnih akata ove Kompanije.

klas dd sarajevo sastanak 23122020U Klas-u d.d. Sarajevo je održan radno konsultativni sastanak na kojem su razmatrana određena pitanja:
- korištenje društvene ishrane u vrijeme pandemije,
- organizovanje rada i efikasnost poslovanja zbog velikog broja odsutnih radnika, po raznim osnovama i
- kako stimulisati one koji veliki doprinos daju svojoj Kompaniji.

mercatorbh produzen kolektivni ugovor 22122020Danas je u Mercator-u BH d.o.o. Sarajevo produženo važenje postojećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika, kojeg su potpisali Koštreba Ahmet-direktor, Kramar Romana-prokurist sa jedne strane i povjerenik Sindikalne organizacije Borišić Sadina i predsjednik Sindikata PPDIVUT BIH Avdagić Mehmed, sa druge strane.

Mercator BH je kompanija koja može biti za primjer u BiH kako prava radnika urediti Kolektivnim ugovorom. Ovakve demokratske vrijednosti teško je danas nači na prostoru BiH. Ujedno, važno je istaći da je Uprava na čelu sa generalnim direktorom Koštreba Ahmetom uspjela zajedno sa radnicima u pandemiji da sačuva obim i nivo prava koji su usaglašeni i bili u primjeni do izbijanja pandemije, pa do danas. Današnjim produžavanjem važenja Kolektivnog ugovora, ona I dalje ostaju u primjeni.

Sindikat PPDIVUT BIH na čelu sa predsjednikom Avdagić Mehmedom iskreno čestita Upravi na očuvanju postignutih prava radnika i na zavidnom socijalnom dijalogu.

posjeta mlin pekara ljubacePovjerenik Sindikalne organizacije Mlin i pekara d.d. Ljubače - Tuzla, Đurić Ankica, jedna je od rijetkih sindikalaca koja i pored velikih problema, s optimizmom bila je danas veliki domaćin prilikom ove posjete u Ljubačama.

mercatorbh razgovori kolektivni ugovorKao i do sada, i danas je u Mercator BH d.o.o. Sarajevo održan sastanak na kome je uz uvažavanje socijalnih partnera dogovoreno da se za ovu Kompaniju produži Kolektivni ugovor, koji je još na snazi.

sarajevski kiseljak razgovori kolektivni ugovorDanas je u Sarajevskom kiseljaku vođen razgovor o potpisivanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika za ovu Kompaniju. Ovom prilikom je dogovoreno da polazni osnov za pregovore bude ranije potpisani Kolektivni ugovor između ove Kompanije, Sindikalne organizacije i Sindikata PPDUVUT BIH.

Socijalni partneri, Davor Čičić-direktor ove Kompanije, Mehmed Avdagić-predsjednik i Maja Radić-sekretar Sindikata PPDIVUT BIH i Almir Čehić-povjerenik Sindikalne organizacije, su opredjeljenja da se ostane u daljem jačanju socijalnog dijaloga, koji je već u ovoj Kompaniji ranije izgrađen.

konzum prava radnika bolovanje covid19Danas, prilikom posjete i razgovora sa direktorom Konzum-a d.o.o. Sarajevo, Imširević Nihadom, poseban interes Sindikat je iskazao o pravima radnika prilikom bolovanja zbog bolesti izazvanom virusom. Očito da se sav teret hoće prebaciti na radnike i kompanije. Ovakvo nešto može napraviti veću dubiozu u negativnom poslovanju u kompanijama i nezadovoljstvo kod radnika.

webinar efftaDanas, Sindikat PPDIVUT BIH ima dvije aktivnosti na polju Međunarodne saradnje.

U toku je Generalna skupština sektora turizma EFFAT-a i u poslije podnevnim satima Webinar Evropskog odbora za turizam o budućnosti transporta, putovanja i turizma u Evropi.

Stranica 3 od 12