Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine

ČLANCI

ČLANCI

predsjednistvo sssbih covid19 30072020Danas su članovi Predsjedništva SSSBIH razmatrali tešku situaciju položaja radnika izazvanu virusom COVID-19.

Prof. Avdagić je predložio da se u bavljanju posljedica ovom pandemijom treba pozvati akademska zajednica, jer iskazivanja relavantnih stručnjaka na moguće brže širenje ove pandemije može dovesti do nesagledivih, ne samo zdravstvenih, već i ekonomskih posljedica, za šta će se teško naći rješenje.

Između ostaloga, dalje je bio mišljenja, da kako o lokalnim, tako i globalnim problemima treba uključiti stručnjake za dan obilježavanja jubileja Sindikata, koji treba da se desi krajem mjeseca augusta.

Petak, 24 Juli 2020 19:16

Radna posjeta kompanijama u Gradačcu

posjeta gradaccu 24072020Danas u Gradačcu razgovarano sa direktorom Mljekare INMER d.o.o. Gradačac Džombić Senadom, o uslovima rada radnika i zadovoljstvu zbog ispunjavanja obaveza kompanije prema radnicima.

U SWITY d.o.o. Gradačac, vođen je razgovor aa direktor ove Kompanije i saradnicima, o usaglašavanju prava i obaveza radnika u novom Pravilniku o radu.

Važno je istaći da se za sve ponuđeno i usaglašeno tražilo rješenje za obostrano zadovoljstvo.

oblijezen dan sindikalne skole 06062020Danas je uz prigodan program obilježen Dan Sindikalne škole Sindikata PPDIVUT BIH u Potočarima kod Srebrenice. Ukazano je na značaj sindikalnog obrazovanja i potrebe za bržim prilagođavanjem promjenama. Oni koji to ne shvate moraju biti spremni da plate visoku cijenu. Ujedno se pozivaju vlasti na svim nivoima da prihvate Sindikat kao ravnopravnog partnera, jer dosadašnja situacija govori da nije bilo dovoljno sluha ni razumijevanja u tom pravcu, zbog čega i imamo proizvedeno ovakvo nesigurno stanje na cijelom prostoru BiH.

Očito da socijalni pratneri u liku državnih organa i poslodavaca nisu shvatili da sami ne mogu odgovoriti brzim promjenama, zbog čega će platiti visoku cijenu. Ovdje je važno istaći da još uvjek postoji spremnost kod Sindikata da bude dio kreiranja sveukupne politike u BiH, jer smatramo da još uvjek nije kasno da se preduprede određene stvari koje mogu biti sa nesagledivim posljedicama.

Sa ovog skupa poslata je jedinstvena poruka da otvaranje novih radnih mjesta, pravednim vrednovanjem rada, prihvatanjem sindikata kao partnera, a ne kao protivnika, uzajamno uvažavanje socijalnih partnera, jeste put u sigurnost svih građana, a ne put za izlazak iz BiH. Dosada je ovo sve više puta isticano, ali nažalost, nije bilo političkog sluha za ozbiljno shvatanje na upućivanje i ukazivanje na sve težu situaciju koja je posljedica otuđivanja vlasti od radnika i građana.

Upućen je poziv svim sindikatima da ne podlježu pritiscima ni vladama ni poslodavcima, kod smanjivanja stećenih radničkih prava, obzirom da su radnici i njihov rad potpuno podcijenjeni i ako bi se to desilo onda bi preuzeli historijsku odgovornost u odbrani tekovina sindikata, za čiji se opstanak i primjenu sindikati moraju boriti.

PREDSJEDNIK
prof. dr Avdagić Mehmed

sastanak as holding 08062020Danas je u AS Holdingu vođen razgovor sa predsjednikom Uprave gosp. Hrvić Rusmirom o angažmanu socijalnih partnera na prevazilaženje posljedica izazvanim korona virusom i pripremama za sva moguća nova iznenađenja.

Predsjednik Holdinga je krajnje otvoreno, sa velikim optimizmom govorio o velikom doprinosu radnika koji su dali u vremenu pandemije i zahvalan je što su u takvim teškim vremenima na taj način dali doprinos, ne samo kompaniji već i cijelom društvu.

Predsjednik Sindikata, zahvalio se na iskrenom priznavanju doprinosa radnika bez kojih kompanije ne bih mogle odgovoriti zahtjevima i ujedno iskazao spremnost da zajedno sa radnicima i ubuduće će spremno odgovoriti svim izazovima. I na kraju, zaključak je da prema radnicima o svemu treba biti otvoren i sa iskrenim namjerama.

sastanak konzum 10062020Danas je delegacija Sindikata PPDIVUT BIH u Upravi Konzum-a d.o.o. Sarajevo razgovarala sa direktorom ove Kompanije Imširović Nihadom. Ovom prilikom direktor je posebnu pažnju posvetio projektu i akciji Konzum-a kupujmo domaće, jer domaće se voli jače! Ovim projektom bi se otkupili domaći poljoprivredno prehrambeni proizvodi proizvođača i prerađivača, što će u svakom slučaju otvoriti put ka novom zapošljavanju.

Sindikalci su podržali ovaj projekat i isti će afirmisati kroz sve organe Sindikata i zadruge i zadružne saveze koji bi imali veliki značaj u organizovanju proizvodnje i otkupu za kompaniju Konzum. Ovaj projekat svakako treba da bude podržan, kako od strane potrošača, tako i od svih struktura vlasti, posebno od ministarstava poljoprivrede i prehrane.

Nedjelja, 12 April 2020 09:10

Uskršnja čestitka Sindikata PPDIVUT BiH

vaskrsnja cestitkaSretan Uskrs svim našim članovima i članicama i njihovim porodicama, kao i ostalim građanima Bosne i Hercegovine, koji danas slave.

Da ga provedete u zdravlju, miru i dobrom raspoloženju.

Čuvajte svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih.

Uz sindikalni pozdrav,
ZAJEDNO SMO JACI!

Avdagić Mehmed-predsjednik i Radić Maja-sekretar Sindikata PPDIVUT BIH

Nedjelja, 19 April 2020 08:51

Vaskršnja čestitka Sindikata PPDIVUT BiH

vaskrsnja cestitkaSretan Vaskrs svim našim članovima i članicama i njihovim porodicama, kao i ostalim građanima Bosne i Hercegovine, koji danas slave.

Da ga provedete u zdravlju, miru i dobrom raspoloženju.

Čuvajte svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih.

Uz sindikalni pozdrav,
ZAJEDNO SMO JACI!

Avdagić Mehmed-predsjednik i Radić Maja-sekretar Sindikata PPDIVUT BIH

telefonska sjednica uo ppdivutbihDanas je održana telefonska sjednica Upravnog odbora Sindikata PPDIVUT BIH na temu o predlozenom NACRTU zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBIH i procjena stanja novonastalom situacijom izazvanom novim virusom CORONA-19 u kompanijama u kojima su radnici članovi Sindikata PPDIVUT BIH.

klas sarajevo uticaj covid19Danas na sastanku u Klas-u d.o.o. Sarajevo, Menadžment i Sindikat razgovarali o mogućim scenarijima u slučaju poremećaja u poslovanju izazvanim virusom COVID-19.

mehmed avdagic gost rtv programaDanas je ispred organa Sindikata PPDIVUT BIH, a na adresu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, upućen Zaključak o povlačenju nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBIH iz daljnje procedure.

Zakljucak VladaFBiH april2020

Stranica 5 od 12