Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine

ČLANCI

ČLANCI

Nedjelja, 21 Oktobar 2018 18:31

Održan Vanredni kongres/Skupština SSSBiH

vanredni kongres zenicaDanas je u Zenici u Hotelu Zenica održan Vanredni kongres/Skupština SSSBIH na kojoj je izabrano predsjedništvo koje predsjedava u četvorogodišnjem mandatu, a za novog predsjednika SSSBIH izabran je Šatorović Selvedin.

Nakon održane Skupštine delegati Sindikata PPDIVUT BIH krenuli su u pravcu Sindikalne škole u Potočarima kod Srebrenice.

Sindikat PPDIVUT BIH zahvaljuje se dosadašnjem predsjedniku Bajramović Ismetu i upućuje iskrene čestitke novo izabranim organima SSSBIH na čelu sa Šatorović Selvedinom.

zvjezdara sarajevo kolektivni ugovorDanas je u Zvijezdi d.o.o. Sarajevo potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika između poslodavca Zavišić Pavla i sindikata Burazerović Božane i Avdagić Mehmeda.

Ovim činom potvrđuje se opredjeljenost kompanija u BiH iz sastava Koncerna Agrokor da socijalni dijalog treba jačati, kroz koji će svi radnici biti odekvatno nagrađeni za svoj rad.

Iskrene čestitke radnicima ove Kompanije.

sjednica go ppdivut bihDanas je u Sarajevu u Domu sindikata održana sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH na kojoj su donesene odrežene odluke i zaključci.

Jedan od zaključaka je da se krene u bržu realizaciju Programa sindikalnog obrazovanja u sva tri ciklusa, zatim da 25. novembar-Dan državnosti BiH obilježi u Potočarima kod Srebrenice gdje će svaka sindikalna organizacija članica ovog Sindikata biti zasebna delegacija za polaganje cvijeća na Memorijalnom centru.

Zaključeno je, da se od novog predsjednika SSSBIH Šatorović Selvedina i novo izabranih organa SSSBIH zatraži da odmah pokrenu deblokadu socijalnog dijaloga kod druga dva socijalna partnera na svim nivoima Vlasti i Udruženja poslodavaca. Zaključaka Glavnog odbora je i da se ubrzaju pregovori o donošenju Općeg kolektivnog ugovora za područje Federacije BiH, obzirom da je veliki broj radnika kolektivnim ugovorom nepokriven, da SSSBIH predloži radnu verziju Zakona o štrajku i da se mobilišu svi sindikati na njegovom donošenju.

Ovdje je bitno istaći da se kolektivnim ugovorima definiše obim prava radnika koji će motivisati radnike da ostanu u BiH, a ne za odlazak.

Ove aktivnosti Sindikat nema pravo odgađati i bezobzira na status aktuelne Vlasti u post izbornom periodu.

Zaključci i odluke sa današnje sjednice Glavnog odbora su jednoglasno usvojene.

sastanak mercator ppdivutDanas su u Mercator-u BH d.o.o. Sarajevo predstavnici ove kompanije Romana Kramar-prokurista, Ahmet Koštreba-direktor, Zoran Gligorević-rukovoditelj Službe kadrova, organizacije i kvaliteta i Mehmedalija Zagorica-dipl. pravnik s jedne strane i predstavnici Sindikata PPDIVUT-a BiH Mehmed Avdagić-predsjednik, Maja Radić-sekretar i Sadina Borišić-povjerenik Sindikalne organizacije Mercator BH d.o.o. Sarajevo sa druge strane, zajednički razmotrili radnu verziju sistematizacije RM i načina obračuna plaća.

Ovo je potvrda jednog kontinuiteta dobre saradnje dvaju socijalna partnera čime Mercator zaslužuje da uđe u projekat brandiranja poštivanja prava radnika i socijalnog dijaloga.

in memoriam andjelko vasicSindikat PPDIVUT BiH i polaznici Sindikalne škole u Potočarima kod Srebrenica primili su jutros, na veliku žalost, tužnu vijest da je u Beogradu preminuo Anđelko Vasić.

Anđelko Vasić bio je posljednji predsjednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije, kao čovjek bio je opredjeljen za radnička prava i podršku sindikatima i njihovoj borbi na sindikalnom putu.

Svoju nesebičnost iskazao je i prije sedam godina na otvaranju Sindikalne škole Sindikata PPDIVUT BiH u Potočarima kod Srebrenice i ostao dosljedan prenošenju sindikalnih znanja polaznicima Sindikalne škole.

Odlaskom Anđelka Vasića, radnički pokret ostaje bez velikog čovjeka i humaniste koji je svima nama služio za primjer.

mehmed avdagic ppdivutPredsjedniku Sindikata PPDIVUT BiH prof.dr. Mehmedu Avdagiću i Sindikatu PPDIVUT BiH dodijeljena je radnička oznaka i nagrada "Najefikasniji sindikat Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope" koju dodijeljuje Radnički media servis za Zapadni Balkan i Jugoistočnu Evropu.

Oznaka i nagrada dodijeljene su povodom izrazito efikasnog i tako važnog za radnički pokret djelovanja jedine uspješne regionalne sindikalne edukativne institucije na Zapadnom Balkanu-Sindikalne škole u Potočarima.

Prof. dr. Mehmed Avdagić, kao predsjednik Sindikata PPDIVUT BiH i Sindikat PPDIVUT BiH, dobili su ovo priznanje, jer su uspjeli isključivo svojim upornim i ogromnim entuzijazmom izgraditi najrespektabilniju i jedinu uspješnu Sindikalnu školu na Zapadnom Balkanu. Sindikalna škola u Potočarima danas predstavlja jedini efikasan i kontinuirani model edukacije za sindikaliste i stalnog stjecanja neophodnih znanja i vještina za uspješno predstavljanje i zastupanje radničkih prava.

Predsjednik Sindikata PPDIVUT BiH prof. dr. Mehmed Avdagić i njegov sindikat uspjeli su na najefikasniji način doprinijeti razvoju sindikalnog pokreta na Zapadnom Balkanu i stvoriti realnu nadu za radničke pokrete u regionu.

U godinama kada sindikalni pokreti u regionu prolaze ozbiljnu krizu, a radnici bivaju mahom obespravljeni, jedini izlaz predstavlja validno i kvalitetno educiranje sindikalnih kadrova za što uspješniju borbu za radničke interese.

Ovim povodom, Radnički media servis za Zapadni Balkan i Jugositočnu Evropu novinske agencije "Atrakcija" počeo je pripreme za snimanje dokumentarnog filma i knjige o Sindikalnoj školi u Potočarima, a realizacija slijedi u oktobru 2018. godine uz premijerno prikazivanje.

(Radnički media servis)

obiljezeno 7god rada sind skoleDanas je u sindikalnoj školi Samostalnog sindikata PPDIVUT-a BiH u Potočarima kod Srebrenice, na prigodan način, obilježena sedma godina rada sindikalne škole, uz dodjelu diploma i certifikata polaznicima i aktivistima.

Ovoj svečanosti preko stotinu učesnika, domaćih i stranih gostiju, dali su svojevrstan doprinos kroz podršku daljem jačanju obrazovanja radnika za sindikalnu akciju. Takva opredjeljenja na poseban način izrazili su predsjednik PPDIVUT-a Mehmed Avdagić, sekretar Maja Radić ispred Sekcije mladih, Ankica Đurić ispred Sekcije žena, te Sevleta Kabil-regionalni sindikalni povjerenik.

Ova opredjeljenja posebno su podržali predstavnici Saveza sindikata Makedonije na čelu sa Lazom Georgijevski, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović, predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH Mahir Semić, predsjednik Sindikata tekstila, kože i obuće BiH Ramiz Omanović, predstavnici Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama, predstavnici Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH.

S pravom je ukazano da globalne promjene utiču na sve, pa i na građane i radnike malih država poput BiH, a da u borbi za opstanak u takvom ambijentu i vremenu, nažalost, najtežu poziciju ima sindikat. Svjesni da Sindikat djeluje u prostoru sa izraženim sukobom rada i kapitala, gdje domaći vlastodržci, uz propagandu straha, iskazuju moć nad građanima i radnicima uvođenjem potpune nesigurnosti, učesnici ovog sindikalnog skupa posebno su ukazali na sve izraženiji problem odlazaka građana iz zemlje u kojoj ne vide vlastitu perspektivu.

Takvi, ali i drugi problemi, jasno ukazuju da je neophodno radikalizovati sindikalnu borbu koja nije moguća bez obrazovanja i sindikalnog znanja.

dani sindikalne skole ppdivutPovodom sedam godina postojanja i rada Sindikalne škole PPDIVUT-a organizujemo Dane Sindikalne škole Samostalnog sindikata PPDIVUT-a Bosne i Hercegovine koji će se održati 22. i 23. juna 2018. godine u Potočarima kod Srebrenice.

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u obilježavanju ovog bitnog datuma Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH.

prof dr avdagic gost n1 tvPredsjednik Sindikata PPDIVUT Mehmed Avdagić u intervju za Radnički media servis za Zapadni Balkan&JIE govori o podršci i značaju projekta brandiranja radničkih prava i oznaci "Kupujmo solidarno" kojom će se favorizirati proizvodi kompanija koje posebno poštuju prava radnika, takodjer, govori o problemima s kojima se suočava PPDIVUT te anarho sindikatima koji će djelovati jednostrano i novim oblicima aktivnosti po modelu na koji to danas čini Vlada FBiH, djelujući van tripartitnog dijaloga i radeći na razbijanju sindikata i njihovom stavljanju pod kontrolu vlasti.

Radnički media servis: Možete li predstaviti trenutno stanje i ključne probleme s kojima se suočava sindikat PPDIVUT?

Mehmed Avdagić: Najveće probleme Sindikat PPDIVUT imao je i ima zbog nepromišljenih poteza Federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače, koji je odbio zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti ovog Sindikata u Federaciji BiH. Zbog ovakve vrste politikantstva, protiv Ministarstva je 28.07.2016. godine pokrenut odgovarajući postupak pred kantonalnim sudom u Sarajevu i još uvijek se čeka sudsko rješenje. U sindikatu PPDIVUT smatramo da Ministar, provodeći stranačku politiku, zanemaruje moguće posljedice za radnike i očito je da mu nije stalo do podrške Sindikatu u ostvarivanju socijalno-zaštitnih funkcija prema radnicima. Sve ovo je proizvelo opravdan stav da pomenuti Ministar nije trebao biti biran u resoru sa rad i socijalnu politiku, kao resoru za najosjetljivija pitanja za radnike i građane.

Radnički media servis: Obzirom da je ovo dijelom tematski intervju većinom posvećen Vašoj podršci, na kojoj posebno zahvaljujemo, uspostavljanju oznake i certifikata Kupujmo solidarno koji istovremeno nagradjuje brandove i kompanije koje posebno poštuju prava radnika i kažnjava bojkotom roba i usluga one koji izrabljuju prava radnika, kakvo je Vaše mišljenje koliko će otpora biti ovom projektu brandiranja radničkih prava u BiH i na Zapadnom Balkanu?

Mehmed Avdagić: Cijenimo da akcija u podršci zaštite prava i interesa radnika ima smisla u moralnom i etičkom značenju, posebno imajući u vidu da živimo u vremenu kreiranja „novih vrijednosti“ kakve su vladale u fazi kapitalizma prvobitne akumulacije. U demokratski razvijenim zemljama poznate su određene metode pritisaka na poslodavce, poput bojkota kupovine roba i korištenja usluga tamo gdje poslodavci izrabljuju i beskrupulozno iskorištavaju radnike. Zato ova akcija zavređuje i širu podršku, jer ima regionalni značaj.

Radnički media servis: Kako je projekt dizajniran kao jedinstveni za Zapadni Balkan, kako gledate na moguće prepreke i možete li ih predividiti a tu prije svega mislim na spregu krupnog kapitala, nacionalistčkih politika i proizvedenih kokuz-tajkuna nastalih na političkoj pozadini i privatizacijskoj pljački?

Mehmed Avdagić: Činjenica je da političke partije otuđeno djeluju od sistema vlasti i da su glavni kreatori tranzicije u kojoj su favorizovale svoje tajkune kroz privatizaciju, a oni su zauzvrat podrška stranačko- nacionalističkoj politici. Sve ovo stvorilo je snažnu sistemsku koruptivnu mrežu, gdje građani sve manje imaju šanse da mirnim putem ostvare demokratske procese. Zato će otpori aktivnostima koje pokrećete sa projektom brandiraanja radničkih prava i oznakom „Kupujmo solidarno“ biti veliki, ali ujedno će biti i izazov da se istraje.

Radnički media servis: Posebno je zanimljivo stanje u sektoru ugostiteljskih usluga i hotelijerstva: koliko članova sindikat ima medju njima i zašto je to tako. Je li vrijeme za poziv na veliki bojkot kako bi se uticalo na stanje radničkih prava u tom sektoru?

Mehmed Avdagić: Evidentno je da je kapital kroz tranziciju vlasničke strukture dobio loše upravljače, koji izvršavaju zadatke svojih političkih mentora, a za posljedicu zaposleni radnici kod vlasnika kapitala u sektoru ugostiteljskih usluga i hotelijerstva potiskuju se iz svih oblika participativne demokratije, a posebno im se uskraćuje sindikalno organizovanje, pa čak i u onim kompanijama gdje su do privatizacije i neko vrijeme nakon toga imali snažne sindikalne organizacije i kvalitetne kolektivne ugovore. Danas, nažalost, u Federaciji BiH trenutno niti u jednom pravnom subjektu sektora ugostiteljskih usluga i hotelijerstva nema sindikalnog organizovanja i djelovanja.

Radnički media servis: Lansirali ste tezu o anarho sindikatima. Možete li pojasniti?

Mehmed Avdagić: S obzirom na ukupnu socijalno-ekonomsku situaciju na prostoru BiH, za koju je posebno karakteristično uskraćivanje socijalnog dijaloga i procesa tripartitnog pregovaranja, stvaraju se povoljni uslovi za alternativno djelovanje nekih drugih organizacija koje neće prihvatiti socijalni dijalog, već će jednostrano, kao i politika, nastupati kroz anarho sindikalno organizovanje, za šta već imamo primjere u određenim državama. Zato aktuelne politike moraju prihvatiti punu odgovornost za sve moguće posljedice djelovanja anarho sindikata, koji nastaju kada se guši i prestane socijalni dijalog.

Radnički media servis: Kako vidite trenutne pokušaje razbijanja SSSBiH i otvoreno miješanje vlade u sindikat?

Mehmed Avdagić: Koliko god neki predstavnici aktuelne političke vlasti, pa čak i javno, žele da se ograde od miješanja u život i rad sindikata, to im ne uspijeva, jer je očigledno da im je namjera razbijanje i slabljenje sindikalnog djelovanja, a sve što smo naveli dovoljno govori kakva je uloga aktuelne vlasti u derogoiranju sindikata i slabljenju radničkog pokreta u BiH. O tome i zorno govore nedavno izneseni zvanični stavovi i predstavnika vlasti i poslodavaca da nema više potrebe za Opštim kolektivnim ugovorom, niti za nastavkom mjesecima prekinutog socijalnog dijaloga u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH.

Radnički media servis: Jedna velika opasnost se nadvila nad Zapadnim Balkanom - nestanak radne snage: EU isisava radnu snagu iz BiH zbog dvodecenijeske pogubne politike prema radnicima i sindikatima i kolektivnom i sistematskom osiromašavanju radnika lošim plaćama i neuredjenim zakonodavstvom. Kako vidite scenarij koji slijedi zbog ovoga?

Mehmed Avdagić: Posmatrajući život građana i radnika kroz sigurnosnu i bezbjedonosnu situaciju, koja je proizvedena velikom nezaposlenošću i siromaštvom, kao izlaz iz takve situacije i mogućnost za opstanak i bolji život, i radnici i građani vide u odlasku u neke razvijenije zemlje Zapada, gdje se uvažavaju. Ono što slijedi zbog ovoga jeste da ćemo veoma brzo biti država sa teritorijom bez građana.

Radnički media servis za Zapadni Balkan&JIE
Novinska agencija Atrakcija

klas sindikalni odborJučer je u Klas-u d.d. Sarajevo održan sastanak sa Sindikalnim odborom na čelu sa Sindikalnim povjerenikom Turković Esadom, predsjednikom i sekretarom Sindikata PPDIVUT-a BiH, Avdagić Mehmedom i Radić Majom i direktorom ove kompanije Imširović Nihadom.

Na sastanku su donijeti konkretni zaključci vezano za usklađivanje ugovora o radu u skladu sa novim Pravilnikom o radu, podizanju svijesti o odgovornijem odnosu prema imovini i radu, na daljem unaprijeđenju organizacionih pitanja kao mogućnost zadovoljstva svih radnika i o otvaranju dijaloga o Kolektivnom ugovoru Klas-a d.d. Sarajevo.

Evidentno je da Klas na čelu sa direktorom izrasta u kompaniju u kojoj će brendirana prava radnika biti za primjer drugima.

Stranica 11 od 12